info@rojak.nl
06 25045985

Wat heb ik gedaan

    Home / Home / Wat heb ik gedaan

Wat heb ik gedaan

0
Wat heb ik gedaan

 

Manpower logo 50h

 

 

Oktober 2017 t/m maart 2018
Projectleider klantintegraties

 

Amsterdam

Mei 2013 t/m juni 2017
Diverse rollen vervuld
Binnen de gemeente Amsterdam is het programma ICT-Centraal gestart om tot één uniforme werkplek te komen (Amsterdamse Digitale Werkplek) voor alle diensten en stadsdelen binnen de gemeente Amsterdam.
Binnen dit programma ben ik begonnen als data analist om de benodigde informatie voor de migratie van de stadsdelen en diensten te verzamelen, te beoordelen op juistheid en te verwerken in het Migratie Management Systeem (MMS). Daarna doorgestroomd naar het Migratie Management Office als  coördinator . In deze rol verzorgde ik in eerste instantie de administratieve afhandeling voor de applicatie engineers (registratie, voortgang en het begeleiden van de applicaties naar productie via het changeproces) en vervolgens dit uitgebouwd naar ondersteuning voor alle migratietrajecten, zoals werkplekmigratie, user migratie, printermigratie en de transitie van de bedrijfssystemen.

 

NN

Juli 2011 t/m April 2013
Team Lead
Hoofddoel van het programma binnen ING was het splitsen van de bank en de verzekeringstak. Binnen dit programma was er een deelprogramma gestart voor een werkplekmigratie van Windows XP naar Windows 7. Fase 1 van dit deelprogramma bestond uit het inventariseren van de applicaties in de CRE-landen van ING (Hongarije, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Griekenland, Turkije en Spanje) Deze werkzaamheden werden in het land zelf uitgevoerd. Na fase 1 is gestart met het daadwerkelijke applicatiemigratie traject en bijbehorende werkplekmigratie. Ook deze werkzaamheden werden in de betreffende landen lokaal uitgevoerd. Binnen dit programma stuurde ik de applicatieteams aan die actief waren in de diverse landen vanuit Hongarije (Budapest).

 

COA

Maart 2011 t/m juli 2011
Project medewerker
Doel van dit project bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers  was om alle fysieke servers te vervangen door virtuele servers en alle applicaties virtueel aan te bieden via Citrix. Binnen dit project heb ik een aantal applicaties opgeleverd en verder als spil opgetreden tussen het project en de klant om de pilot-migratie te begeleiden.

 

Rechtspraak

Juli 2009 t/m februari 2011
Teamleider applicatie migratie
Bij Spir-it, het ict-bedrijf van de rechtspraak, werd het programma TGV gestart om alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland onder andere te migreren van Windows 2000 naar Windows 7.
Binnen dit progragramma was het mijn taak het coördineren van het gehele applicatietraject. Van intake, packaging tot aan de functionele applicatietesten. De eerste set van applicaties werden gepackaged door Microsoft in India en in een later stadium werden de applicaties binnen het project gepackaged.

 

Ordina

Juni 2007 t/m juli 2009
Coordinator applicatie migratie
Ordina BPO was de process outsourcing tak van Ordina. Binnen dit onderdeel van Ordina is het project WINST gestart om een Citrix multi-klant platform op te bouwen. Op dit platform werden de applicaties beschikbaar gesteld voor de klanten van Ordina BPO. In de aanvang van dit project was ik actief als packager en sequencer. Na enige tijd ben ik binnen dit project doorgestroomd naar coördinator voor het gehele applicatie traject.

 

LNV2

Augustus 2006 t/m juni 2007
Packaging consultant
Bij het ministerie van LNV was er kennisgebrek op het gebied van packaging en een capaciteitsgebrek bij de afdeling packaging en distributie. Mijn kennis op het gebied van packaging werd gebruikt voor het opstellen van richtlijnen voor een migratie naar Windows XP. Ook werd ik ingezet om de achterstand op de packaging en distributie afdeling weg te werken. Deze packages werden op basis van fixed price opgeleverd.

 

KPN2

Maart 2006 t/m Augustus 2006
Packager, Quality Assurance
Getronics Pink Roccade had een package straat waar voor verschillende klanten en projecten applicaties gepackaged werden. Ik was ingezet voor packaging en quality assurance werkzaamheden voor één specifiek project van Getronics.

 

Belastingdienst2

November 2003 t/m Maart 2006
Projectmedewerker PC Nu
Bij de belastingdienst als applicatie packager ingezet in een team van ongeveer 10 packagers voor een werkplek migratie naar Windows XP. Het ging hierbij om ongeveer 500 applicaties en 36000 werkplekken.